سامانه هزار بار

حداقل رزولوشن مورد نیاز جهت ورود به سامانه
1024x768
می باشد